Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kehtivate andmete väljatrükk seisuga 27.04.2023 kell 10:27

MTÜ Sunfox Communities (registrikood 80415755) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna mittetulundusühingu registrikaart nr 1:

Nimi ja aadress

5. kanne: Nimi on MTÜ Sunfox Communities
2. kanne: Aadress on Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Tammiku alevik, Tamme tn 17, 41542
4. kanne: Elektronposti aadress on victor.litvinkov@eesti.ee

Esindusõigus

1. kanne: Juhatuse liige on Victor Litvinkov, isikukood 38809113723
3. kanne: Juhatuse liige on Evgenii Kreivald, isikukood 50206263717
5. kanne: Juhatuse liige on Svetlana Goman, isikukood 60303032219
* Mittetulundusühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.

Õiguslik seisund

1. kanne: Õiguslik vorm on mittetulundusühing
1. kanne: Mittetulundusühingu alaliik on tavaline mittetulundusühing
5. kanne: Põhikiri on jõustunud 27.04.2023
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12

Kannete loetelu

Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 03.04.2017 (esmakanne)
2. kanne: Kinnitatud 13.12.2017 (muutmiskanne)
3. kanne: Kinnitatud 14.09.2020 (muutmiskanne) 4. kanne: Kinnitatud 01.02.2023 (muutmiskanne)
5. kanne: Kinnitatud 27.04.2023 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp

Войти